نرم افزارهای ارائه شده توسط منهج

نرم افزار آندروید جستجو و اطمینان از صحت احادیث [مروارید] منتشر شد!

نرم افزار آندروید جستجو و اطمینان از صحت احادیث [مروارید] منتشر شد! ارائه توسط سایت علمی تخصصی منهج امکانات نرم افزار: ۱- امکان جستجو در بین احادیث برای اطمینان از صحت احادیث ۲- امکان جستجو در صحیحین بخاری و مسلم بدون اتصال به اینترنت ۳- نمایش حکم محدثین بر احادیث …

ادامه مطلب