طبق عقیده اهل سنت و جماعت تشبیه الله تعالی به مخلوقاتش کفر و باعث ارتداد است.
یعنی جایز نیست که کسی خداوند را بمانند سایر مخلوقات اعم از انسانها یا غیره تشبیه نماید.
بنابراین اگر منظور از دست و جسم در سوال، جسم و یا دستی مشابه مخلوقاتش باشد، این ادعا صحیح نیست والعیاذبالله.

اهل سنت و جماعت چنین اعتقاد دارد که لازمست آن صفتهایی که خداوند خود برای خود اثبات کرده ایمان داشته بود ولی نباید برای آن صفات کیفیت قائل شد.

مثلا الله تعالی در قرآن می فرماید :

« قَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(مائده ۶۴)

یعنی: و یهود گفتند: «ید خدا (با زنجیر) بسته است.» دستهایشان بسته باد! و بخاطر این سخن، از رحمت (الهی) دور شوند! بلکه هر دو ید او، گشاده است.

این آیه یک صفت را برای خداوند تبارک و تعالی اثبات می کند و آن وجود “ید” برای الله تعالی است.

اهل سنت برای خداوند صفت “ید” به معنای دست را برای خداوند اثبات می کند زیرا خود الله تعالی آنرا برای خود اثبات کرده است، پس کسی که منکر این صفت شود دچار گمراهی و بدعت شده است.

اما سوال اینجاست ( که اهل بدعت به اهل سنت طعنه می زنند!!): آیا اثبات صفت “ید” برای الله تعالی به معنای تشبیه خداوند به انسانها یا مخلوقات دیگرش است؟؟ جواب منفی است، زیرا همانطور که گفته شد اهل سنت و جماعت تشبیه صفات باری تعالی را به مخلوقاتش کفر می داند حال چطور ممکن است از طرفی تشبیه و تجسیم خداوند را به مخلوقات کفر بداند ولی خود برخلاف این عمل کند و صفت “ید” که به معنی دست است را برای خداوند ثابت کند؟!

حقیقت اینست که صفات الله تعالی بمانند صفات مخلوقاتش نیستند چنانکه خود می فرماید:

« لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ»(شوری ۱۱)

یعنی: هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست!

و این آیه عام است یعنی هیچ یک از صفات الله تعالی بمانند صفات مخلوقاتش نیستند، بنابراین اثبات صفت “ید” یا سایر صفات دیگر به معنای آن نیست که ما الله تعالی را به مخلوقاتش تشبیه می کنیم! بلکه به معنی تایید کلام الله است که خود آنرا برای خود اثبات می کند ولی کیفیت “ید” الله تعالی معلوم نیست و ما در جواب این سوال که کیفیت “ید” خداوند چگونه است؟ جواب می دهیم: نمی دانیم! زیرا خداوند برای ما از کیفیت “ید” خبری نداده است. پس به ما ربطی ندارد و از کیفیت آن بیخودی سوال نمی کنیم.

اما بر خود واجب می دانیم منکر “ید” الله تعالی نشویم زیرا اگر آنرا منکر شویم در حقیقت آیه ای از قرآن را انکار کرده ایم و این کفر است.

اما برخی از مبتدعان که اهل سنت را متهم می کنند که آری اهل سنت خداوند را تجسیم و تشبیه می کند؟ چرا؟ چون آنها “ید” را برای خداوند اثبات می کنند و می پندارند که خداوند دست دارد!!

در حقیقت علت این کج فهمی ناشی از این نکته است که آنها “ید” یا دست الله تعالی را خود تشبیه کرده اند! زیرا فکر می کنند اثبات “ید” برای خداوند تشبیه خدا به مخلوق است درحالیکه اهل سنت می گوید خداوند صاحب”ید” است ولی نه آن دستی که شما در ذهن متصور می کنید بلکه دستی که لایق به ذات پاک الله تعالی است که هیچکس بجز خود او از کیفیت آن خبر ندارد.

یا برخی دیگر از اهل بدعت “ید” الله تعالی را به “قدرت” خداوند تعبیر می کنند ! چرا؟ زیرا آنها گمان دارند که اگر بگوییم منظور از “ید” همان دست است، پس ما خدا را به مخلوقات تشبیه کرده ایم!! . ولی در حقیقت آنها منظور آیه فوق را درک نکرده اند زیرا لازمه اثبات صفتی از صفات خداوند تشبیه کردن خدا به مخلوقات نیست زیرا ما نگفته ایم که “ید” یا دست خداوند همان دست مخلوقات است و همانطور که ذکر شد این ادعا کفر است بلکه می گوییم چون الله تعالی خود فرموده صاحب”ید” هستم پس ما موظفیم آنرا تصدیق کنیم ولی با این وجود چون الله تعالی به ما نفرموده که “ید” او چگونه است پس ما هم می گوییم کیفیت “ید” خداوند مجهول است و به ما ربطی ندارد زیرا خداوند ما را موظف نکرده که در مورد کیفیت “ید” یا سایر صفات او تحقیق و کنجکاوی نماییم و بنابراین سوال کردن در این مسائل صحیح نیست.

و همینطور سایر صفات دیگر خداوند از جمله”ساق” و “عین” و “سمع” و “بصر” و … را اثبات می کند بدون اینکه آن صفات را منکر شود یا تشبیه به مخلوقات کند.