1

فرق بین اهل سنت و جماعت با فرقه هایی مثل اشاعره و ماتردیه چیست؟

واژه “اهل سنت” اصطلاح عام دارد و خاص، و وقتیکه “اهل سنت” بصورت عام بیان شود، منظور کسانی هستند که ابوبکر و عمر وعثمان را بعنوان خلیفه قبول دارند، بنابراین تمامی فرقه های مذهبی را شامل میشود بجز (شیعه) که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را انکار می کنند [که این تعریف دقیق از اهل سنت نیست]، و در واقع تعریف “اهل سنت” بدین صورت است که خاص بیان میشود، منظور “اهل سنت و جماعت” هستند که تمامی صفات خداوند را اثبات میکنند، و قرآن را مخلوق نمیدانند، و رؤیت خداوند را در آخرت اعتقاد دارند، و به قضا و قدر ایمان می کنند، و این قبیل مسائل و اصول اساسی عقیده را قبول دارند، بنابراین گروههای مذهبی دیگر مانند خوارج، جهمیه، معتزله، مرجئه، اشاعره، ماتریدیه، و غیره شامل “اهل سنت و جماعت” نمی شوند.

بنابراین فرقه های اشعری و ماتریدی شامل “اهل سنت و جماعت” نمیشوند، و برخی از اختلافات این مذاهب با اهل سنت و جماعت عبارتند از:

۱- مصدر اساسی را عقل میدانند، بنابراین عقل را بر نقل (حدیث) مقدم میدانند، در حالیکه سلف صالح (اهل سنت و جماعت) وحی را مصدر اساسی میدانند بنابراین نقل (حدیث) را بر عقل مقدم میدانند، یعی اهل سنت و جماعت احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول دارند چه با عقل سازگار باشد و چه نباشد، و میگویند حکمتش را خداوند میداند، ولی اشاعره اگر حدیثی با عقل سازگار نباشد آنرا انکار میکنند هر چند حدیث صحیح باشد.

۲- توحید نزد این گروهها فقط خداوند را یکی دانستن میدانند، و به مسائل شرک آمیزی که با توحید منافات داشته باشد چندان اهمیتی نمیدهند، در صورتیکه اهل سنت و جماعت توحید و شرک را مفصلا بیان میکنند و به آن اهمیت میدهند.

۳- ایمان نزد این گروهها فقط تصدیق (باور کردن) است، و در مورد نطق شهادتین اختلاف دارند که اگر به اسلام اعتقاد دارد ولی شهادتین را نگوید آیا مسلمان است یا نه، در صورتیکه ایمان نزد اهل سنت و جماعت گفتن شهادتین، و اعتقاد به آن و عمل به مقتضای آنست.

۴- این گروهها بین لفظ قرآن و معنایش اختلاف قائل هستند، و میگویند معنایش قدیم است و لفظ جدید، و اعتقاد به چیزی بنام “کلام نفسی” دارند، بر خلاف اهل ست و جماعت که میگویند قرآن لفظا و معنی کلام خداوند است

۵- اشاعره “ب” سببیه را نفی میکنند، یعنی نزد ایشان اگر کسی بگوید که آتش طبیعتش سوزاندن است و یا علت سوزاندن آتش است کافر به حساب میاید، بر خلاف اهل سنت و جماعت که این اعتقاد را ندارند.

۶- این فرقه ها آیات صفات را تعطیل میکنند و اشاعره فقط هفت صفت خداوند، و ماتریدیه فقط هشت صفت خداوند را اقرار میکنند، در حالیکه اهل سنت و جماعت تمام صفات خداوند را قبول دارند.

About Manhaaj.com

با توکل بر الله متعال و به یاری او سایت منهج را با هدف نشر آثار اهل سنت و جماعت راه‌اندازی نموده، معتقد به بازگشت جامعه‌ی اسلامی به دوران مبارک صدر اسلام هستیم و در این راستا برای زدودن بدعت‌ها و ناخالصی‌های واردشده بر دین می‌کوشیم و در چارچوبی که شریعت اسلام سفارش و امر نموده است، خود را به همکاری و همراهی با هم‌کیشان خویش متعهد می‌دانیم و کسانی را که از راه روشن و منهج صحیح به خطا و بیراهه رفته‌اند، معذور نمی‌دانیم؛ بلکه سعی بر تصحیح خطاها داریم، بدین صورت که خطا را بیان نموده، از تبیین منهج صحیح فروگذار نیستیم. همچنین برای نشر اقوال علمای گذشته و معاصر اهل سنت و جماعت برنامه‌ریزی نموده و امکانات دراختیار را در این جهت به‌کار خواهیم گرفت؛ و هرچند در آغاز راه هستیم، اما توفیق از سوی الله متعال است و به رحمتش امیدواریم

مقاله‌ای دیگر:

صراط

حقیقت صراط و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت درباره آن چیست؟

حقیقت صراط و عقیده اهل سنت درباره آن چیست؟ امام سفارینی می گوید: صراط در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>