برادران و خواهران گرامی به زودی ترجمه کتابهای توحید و عقیده را که پایه و اساس تمام مسائل هستند، شروع خواهیم نمود ، زیرا با اصلاح عقیده، عبادات ما اصلاح می گردند،این (عقیده)اولین چیزی است که پیامبر ما با آن دعوت خود را شروع نموده است.

و از این روی ما دعوت خود را با آن شروع و از الله تعالی مسئلت داریم که عقیده ما را اصلاح و ما را در این راه موفق و ثابت قدم دارد.

پس بر آن حریص باشید زیرا در آن رستگاری و خوشبختی است.


نکته:
از کلیه کسانی که دروس را دریافت می کنند،می خواهم انها را حفظ کرده و در گروهای دیگر منتشر کنند.

از الله تعالی برای همه توفیق و ثابت قدم بودن را مسئلت دارم.


به اذن الله تعالی ترجمه کتاب (اصول ثلاثه)از شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب را شروع خواهیم نمود.

ارسال شده از HTC Ones با استفاده از منهج