🔹 شیخ سلیمان رحیلی حفظه الله:
قدس مِلک ترامپ نیست و حتی یک ذره خاک نیز در قدس ندارد. پس تصمیمش هیچ ارزشی ندارد. بلکه غضبِ قدس ما را بیشتر می کند. قدس مال ماست، و بر همه‌ی ما واجب است که برای باز گرداندن آن تلاش کنیم، و این کار با تقوای الهی و محقق ساختن توحید و دعوت به سوی آن و حرص بر چیزهایی که باعث قوی شدن دولت های مسلمان، و بر حذر بودن از اعمالی که باعث ضعف آنها می‌شود، محقق می‌گردد. رهبران مسلمان نیز باید با هر چه در توان دارند با عقل و حکمت و حزم و مشاوره، سعی در برگرداندن آن کنند.

@manhaaj


ارسال شده از SM-G955Fs با استفاده از سایت منهج