از فرمایشات شیخ سلیمان الرحیلی حفظه الله تعالی به يارى الله

چگونه فرزندم را از فکر خوارج در حال حاضر حمایت کنم .
■ سوال كننده می گوید : چگونه فرزندان پسر و دخترمان را از تحت تاثير قرار گرفتن افکار خطرناک همچون افکار خوارج محفوظ بداریم با توجه به وسایل ارتباط جمعی پیشرفته در حال حاضر؟
الحمدلله ، این سؤال بزرگی است ؛ سؤال خیلی بزرگی است چون پدر مسئول (راعی) است و باید به آنهايى كه زیر پوشش او هستند رسيدگى نمايد .
و هر بنده ای الله جل و علا او را مسئول قرار داده تا هنگام مرگ باید آنها را حمایت کند و اگر از آنها غافل شود الله او را ، از بهشت محروم خواهد کرد.
بر راعی واجب است که در راه هدایت و حمایت رعیت (زير دستانش) كوشا باشد ، و از والاترین مراحل پند دادن اینست: که آنها را به بهترین وجه تربیت، و از فکرهای منحرف و مخالف سنت رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل فکر (ایده) خوارج که امروزه منتشر يافته ، حمایت کند.
و خوارج ای برادران ! گروهی گمراه شده هستند ، كه رويش اوليه اش در زمان رسول الله ﷺ از مردى نشأت گرفته بود، که رفتارش با او (علیه الصلاة و السلام) بر خلاف رفتار صحابه رضوان الله علیهم بوده ، و او ذوالخویصره بود ، که به پيامبرﷺ گفت : عدالت کن !!!
سپس خوارج در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه پديدار گشتند ، و سرآغازشان از سرزمین کنانه مصر بوده ، و آنها بر علیه عثمان رضی الله تعالی عنه آشوب و فتنه گری می کردند ، عثمان کسی بود که ملائكه و پيغمبر ﷺ از او شرم داشتند .
و نبی اكرم ﷺ درباره او فرمودند : عثمان بعد از امروز از هر آنچه انجام دهد ضرر نخواهد دید ،،

آنها بر علیه او بلند می شدند ! و به او دروغ می گفتند !
و عوام را بر علیه او به شورش فرا می خواندند ! تا جایی كه منجر به قتل او در منزلش شدند !!!
بعد از آن ، چند روز او را محاصره کردند و یکی از آنها آمد و نُه بار او را با ضربه شمشیر از ناحیه شکم مورد طعنه قرار داد !!!

و گفت : اما سه تای آنها برای الله ، و شش تای دیگر برای آنچه در قلبم بر عليه او انباشته شده است !!
سپس بر علی رضی الله تعالی عنه به صورت خروج منظم شورش كردند .

آنها در زمانهای معینی خارج مى شوند ، هرگاه قرنی می گذرد قطع كننده ى نسلهاى مسلمانانند ، و در آخر زمان بوجود مي آيند تا این که از نسل آنها دجال خارج شود !!!

و همواره در ويژگى و صفات يكديگر مشترکند ،
و آنان در این زمان برای رسیدن به عقل جوانان ، راههای پر نيرنگ و فريبنده اى دارند، و بلکه از بچه ها و نوجوانان شروع می کنند !!!

و من می گویم : بر هر پدری واجب است که هوشیار و بيدار باشد ، پس اگر نشانه هایی دید حواسش را خوب جمع کند .
و از نشانه های آن :
آنها می کوشند تا دلهایشان را نسبت به واليان کشورش پر از کینه و قدورت کنند !!

پس اگر متوجه شدى كه فرزندت حرفهايى از اينجا و آنجا به صحبت پرداخته ؛ پس بدان که او در راه است و شیطانهای سركش انسان نما بر او احاطه دارند .
و از نشانه ها این است که آنها مواظب هستند، که قلب جوان را از نفرت به علماء آكنده سازند !!!

و به او می گویند : این علماء (مشایخ) علمای شاهان يا پیرو پادشاهان هستند ؛ آن قدر به آنها مال بخشیدن تا سیراب شدند ! علمای تهویه کن ! (کنایه به جاه طلب) علمای کتابهای قدیم (عقب مانده) علمای به دُم قاطر بسته ى سلطان (تحت نفوذ شاهانند) !! يا مى گويند: كه اين علماء ، تو از آنها سر در نمی آوری.

پس اگر پدر متوجه شد فرزندش نسبت به علماء نفرت چندانى دارد ، پس بداند که کار از جایی مشکل دارد!
حواسش را جمع کند و مواظب باشد . و از آن:
آنها می کوشند که قلبش را نسبت به اجتماع سیاه ، و جامعه اش را به فاسد بگرايند، كه خیری در آن نباشد، و باید دنبال جای دیگری بگردیم و چیز دیگر، و چیز دیگر.......
پس در این جا اگر در جوان اینها را دیدیم پس (پدر) بداند که خللی در او هست و این که پشت این پوششهاى پنهان چیزهايى نهفته است است،
و از آن :
و این خیلی مهم است و در خانه ها مشاهده می شود!!!

آنها می کوشند که جوان را از بزرگترها والدين و عموها و دوستانش و بزرگسالان منزوى و جدا کنند:

آنان می دانند با وجودى که بزرگسالان درس نخوانده اند، ولكن دنیا آنها را حكيم بار آورده (حكمت آموخته) است .
پس ميان او و بين افتادن در نيرنگ و مكرشان مانعى هستند، و همواره در تلاشند تا از والدینش متنفر یا منزوى گردانند!!!

پس اگر پدر مشاهده کرد که پسرش دارد از او و مادرش جدایی می کند ، از بیرون می آید و به اتاقش می رود ،

اگر سلام کرد سلام کرده ، و اگر سلام نکرد وارد می شود و در تنهایی غیر از آنچه از قبل بوده به سر می برد؛پس بداند که خللی در کار است،،،
ما با تجربه و پی گیری دريافتیم که در اين راه چهار صفت وجود دارد ، تا بتوانند این جوان را به دام خود در آورند!

پس پدر مؤظف است آگاه و بر حذر باشد!

همچنین ای برادران ! از وظايف پدر است که حواسش به فرزندش باشد که وارد چه سایتهایی می شود.

به الله سوگند ! ای برادران از ده سال قبل ، همان روزهايى كه به سبب انحراف فكرى جوانان نصيحت در مملكت بنيان شد (پند دادن به بازداشت شده ها) من در شغل دعوتگرى هستم، و دريافتم که خیلی از جوانان به سبب كنجكاوى و وارد شدن به سايتهاى فاسد و بى بندوبار با اسمهایی که ظاهرش پاک است(جهاد در راه الله) به انحراف فكرى گرويدند.

پس از باب کنجکاوی وارد شده تا دانا شوند، و کارشناسان و كارگاهان حرفه اى اين سايتها، فكر جوانان را به سمت خود سوق ، و جذب مى نمايند.

سپس پدر متوجه می شود که پسرش به این ، یا آن ور رفته است!!!

پس پدر باید با درستى بداند که پسرش به چه سایتهایی وارد می شود و این از چیزهای بسيار مهم است که جایگاه پدر نباید سببی باشد که پسرش به این گونه افکار کشیده شود .

بعضی از مردم وقتی وارد خانه می شوند و در را می بندند شروع می کنند به فحش و ناسزا گفتن ولى امرش، که آنها چنین و چنان می کنند و حقوق ما را پایمال کرده اند و انجام داده اند و انجام داده اند....

و دريغ از اين كه جوان کم سن و سال مى شنود!!!
سپس یکی به طرف او می آید و می گوید: راه نجات از این ستم این چنین است،،

پس او آمادگى دارد در دام آنها بیُفتد!!!

از چیزهای مهمی که پدر باید مواظب آن باشد: كه فرزندش را به مردان صالحى كه به عقيده و روش گذشتگان نيك و آيين سلف صالح پايبند هستند بپيوندد .
و به الله سوگند ! هیچ فرد مسلمانی به شقاوت نمیرسد مگر وقتی که از راه و روش گذشتگان نيك دوری گزيند ،
آيين نياكان گذشته در آن شفافیت و پاکی و سالم بودن هست ، در آن عبادت الله ﷻ به حق مى رسد .
پس بر پدر واجب است که فرزندانش را به حلقه های پاکی که می داند صاحبان آن بر آیین سلف صالح هستند پیوند زند تا بر این راه سالم و درک مستقیم تربیت شوند .
و نگذارد پسرش با هر که بخواهد همنشین شود ، ای برادرانم ! در گذشته مردم می دانستند با چه افرادى همنشین هستند : یا فاسد یا نیکوکار !!

ولی امروزه کسانی که با لباس دین خود را پوشانده اند و چهره شان چهره اى ديندار و گفتارشان کلام دينداران است! ولی در فکرشان انحراف مى گنجد، باید از آنها دورى جُست .
و باید برای فرزندانت همنشین انتخاب کنی و از همنشینان حلقه های حفط قرآن باشد .

مواظب نیکوکاران باش همان كسانى که نیکی را می دانند تا محافظ و سپهرى از انحراف فكرى برای فرزندت باشند .

و اگر چنین نباشد پایمان می لغزد . والله ! ای برادران والله ! در شغل دعوتگرى و پند و اندرز دادن چیزهایی می شنویم که باعث پارگى قلبمان می شود ،
به سبب غفلت پدران و مادران از فرزندان چیزی که سبب شده شکارهايی باشند برای طعمه ى افکار منحرف ،
همچنین اگر تبر به سر خورد شروع می کنند که دولت مقصر است !!!
اصل در تربیت است .
اصل در توجه کردن است .
اصل این است که تو از فرزندانت غافل ماندى ، تا در آنچه دچار شده اند بيفتند !!

این بعضی از نکته هایی هستند که واجب است بر پدر و همچنین مادر که آنها را مراعات کنند ، آرى ؛ مخصوصا در این زمان که دعوت کنندگان به فکر خوارج زیاد شده اند .

این است و الله تعالی داناترین است .
مصدر سايت : منهج
-----------------------
كيف أحمي ابني من فكر الخوارج في هذا الوقت- بإذن الله-
للشيخ سليمان الرحيلي- حفظه الله-
السؤال:
يقول كيف نحمي ابنائنا وبناتنا من التأثر بالأفكار الخطيرة كفكر الخوارج ولا سيما مع تعدد وسائل الشواغل الحديثة في أيامنا ؟
الحمدلله، هذا سؤال عظيم؛ سؤال عظيم جداً لأن الأب راع ٍومسؤول عن رعيته؛
وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٍ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.

فالواجب على الراعي أن يجتهد وينصح لرعيته، ومن أعظم النصح أن يسعى في تربيتهم التربية الصالحة وأن يبعدهم عن الأفكار المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفكر الخوارج الذي ينتشر في زماننا هٰذا

والخوارج يا إخوة طائفة ضالة بدأت بذرتها الأولى في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -من رجل عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي يعاملها بها أصحابه-رضوان الله عليهم-وهو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل !!!

ثم ظهر الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه و كان أول خروجهم من أرض الكنانة من مصر، و كانوا يحرِّضون على عثمان -رضي الله عنه -، عثمان الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي -صلى الله عليه وسلم -
وقال فيه النبي- صلى الله عليه وسلم-:
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم،،،

كانو يحرِّضون عليه! ويكذبون عليه!
ويهيّجون العامة عليه!حتى آل الأمر إلى قتله !!!في بيته رضي الله عنه

بعد أن حُصِر أياماً، وجاء أحدهم و طعنه تسع طعنات في بطنه بسيفه!!!

و قال: أما ثلاث فلله، وأما ست فلما في قلبي عليه!!!

ثم خرجوا خروجهم المنظم على علي -رضي الله عنه-

وهم يخرجون في فترات، كلما ظهر قرن قُطع، ويخرجون في آخر الزمان حتى يخرُج في عِراضهم الدجال !!!

و صفاتهم واحدة يشتركون في صفاتهم
وهم في هٰذا الزمان لهم طرق ماكرة في الوصول إلى فكر الشباب بل يبدؤون بالصغار!!!

وانا أقول: يجب على الأب أولاً أن يكون ذكياً واعياً فإذا رأى العلامات فليتنبه
وهٰذه العلامات منها:
أنهم يحرصون على ملء قلبهم حقداً على ولاة أمر البلد!!

وإذا وجدت ابنك بدأ يتكلم في هٰذا الباب، وبدأت تظهر منه كلمات هنا وهناك؛ فاعلم أنه في طريق وأن هناك من شياطين الإنس من يتسلط عليه

ومن الأمارات أنهم يحرصون على ملء قلب الشاب كرهاً للعلماء!!!

و يقولون له: إن هؤلاء العلماء علماء سلاطين؛ أرضعوهم حتى أشبعوهم !علماء المكيفات !علماء الكتب القديمة !علماء ذيل بغلة السلطان !!

أو يقولون له: إن هؤلاء العلماء انت لا تفهم لهم

فإذا وجد الأب من ابنه نفرة عن العلماء فليعلم أن هناك خللاً !
وليتنبه وليحذر

ومنها:
أنهم يحرصون على ملء قلبه سواداً على المجتمع، وأن المجتمع أصبح فاسداً لا خير فيه، وأنا نبحث عن مكان آخر وأنا، وأنا .....

فهنا إذا وجد هٰذا في الشاب فليعلم أن فيه خللاً وأن هناك امراً وراء الأكمة،
و منها:
وهٰذا مهم جداً يلاحظ في البيوت!!!

أنهم يحرصون على عزل الشاب عن كباره :
عن والديه عن أعمامه عن خيلانه

الكبار في السن !
لأنهم يعلمون أن الكبار حتى لو لم يتعلموا فقد علمتهم الدنيا الحكمة
فهم حاجز بينه وبين السقوط في مكرهم فيحاولون أن يكرهوه او يعزلوه عن والديه !!!

فإذا رأى الأب أن ابنه أصبح ينعزل عنه وعن أمه، أصبح يأتي من الخارج يأتي إلى غرفته

إن سلَّم سلَّم، وإن لم يسلم دخل وأصبح عنده عزلة غير الذي كان؛ فليعلم أن هناك خللاً،،،
فإنا بالتجربة والممارسة وجدنا أن هٰذه الصفات الأربعة لا بد أن توجد في الطريق عند محاولة اصطيادهم للشاب !

فواجب على الأب أن يحذر وينتبه!

أيضاً يا أخوة يجب على الأب أن ينتبه للمواقع التي يدخلها الابن ،
والله يا إخوة و أنا أعمل في المناصحة (مناصحة الموقوفين) بسبب الانحراف الفكري من عشر سنين

من أول ما أنشئت المناصحة في المملكة؛
وجدت أن كثيراً من الشباب وقعو في هٰذا الإنحراف بسبب دخولهم من باب الفضول على مواقع فاسدة أو تتسمى بأسماء يعني ظاهرها طيب (الجهاد في سبيل الله)

فيدخل من باب الفضول والمعرفة، ويجد خبراء يتعاملون مع من يدخلون هٰذه المواقع حتى يُجذب إلى فكرهم

ثم يُفاجأ الأب بأن الابن ذهب هنا أو هناك !!!

فيجب على الأب بطريقة طيبة أن يعرف على مايدخل إبنه من المواقع و هٰذا من الأهمية بمكان يجب على الأب أن لا يكون سبباً في دفع ابنه إلى هٰذه الأفكار

فإن بعض الناس إذا دخل البيت واغلق الباب بدأ يسب الدولة وبدأ يسب في ولاة الأمر أن هؤلاء يفعلون ويفعلون وضيعو حقوقنا وفعلوا وفعلوا وفعلوا.....

والشاب الصغير يسمع!!!
ثم يأتيه واحد ويقول: طريق الخلاص من هٰذا الظلم هو كذا،،

فيكون مهيأً لأن يسقط في براثنهم!!!

من الاشياء المهمة التي يجب على الأب أن يحرص عليها :
أن يلحق ابنه برجالٍ صالحين معروفين بالعقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح.

فوالله ما شقي من شقي من المسلمين إلا بسبب بعده عن منهج السلف
منهج السلف فيه الصفاء، فيه النقاء، فيه السلامة،
فيه تحقيق العبادة،

فالأب ينبغي عليه أن يلحق أبناءه في الحلق الطيبة التي يُعرف أهلها بهٰذا المنهج السلفي الطيب حتى يُْربىٰ على هذا الطريق السليم والفهم المستقيم

و أن لا يدع ابنه يجالس من شاء، في السابق يا إخوة كان الناس يعرفون الجليس: إما فاسد أو خيّر !!

إما شخص واضح عليه أنه من أصحاب المعاصي، أو شخص واضح عليه أنه من أصحاب الدين!!

لٰكن اليوم هناك من يتلبس بلباس الدين سيماه سيما المتدينين كلامه كلام المتدينين، لكن فكره فيه انحراف فيجب الحذر

و ان تنتقي لأبنائك الجلساء و من الجلساء مايتعلق بحلق تحفيظ القران

تحرص على أهل الخير الذين يُعرفون بالخير حتى يكون ذٰلك وقاية للابن من الانحراف

و الإ نزلاق والله يا إخوة والله اننا في المناصحة نسمع أشياء تجعل القلب يتفطر
بسبب غفلة الأباء والأمهات عن الابناء مما جعلهم صيداً لأهل الأفكار المنحرفة

ثم إذا وقع الفاس في الرأس بدأ يلوم الدولة!!!

الأصل في التربية

الأصل في الحرص

الأصل أنك غفلت عن أبنائك حتى وقعوا فيما وقعوا فيه

فهٰذه بعض النقاط التي يجب على الأب كذٰلك الام مراعاتها ولا سيما في هٰذا الزمان الذي كثر فيه دعاة فكر الخوارج نعم.

هذا والله تعالى أعلم.